Dyslexieweb

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Zorgniveaus leesproblemen en dyslexie

E-mailadres Afdrukken PDF

Als tijdens het basisonderwijs blijkt dat een leerling zich op het gebied van taal en spellen niet voldoende ontwikkelt, kan de school op verschillende manieren een passende aanvulling bieden op de basis lesmethode. Deze manieren worden ook wel ‘zorgniveaus’ genoemd, zorgniveau 1 begint met een beetje ondersteuning die per niveau intensiever wordt dankzij de hulp van interne begeleiders en zorgspecialisten.

Niveau 1

De zorg die op niveau 1 geboden wordt is goed onderwijs in groepsverband, waarbij goede instructies gegeven worden en waarin nuttige methodes gebruikt worden om te leren. Daarnaast observeert de docent de leerlingen en wordt de voortgang getoetst. Deze toetsen zijn een basis voor de bepaling of een leerling extra zorg nodig heeft op het gebied van lezen en spellen.

Niveau 2

Op dit zorgniveau helpt de docent leerlingen die achterblijven op het gebied van taal en spellen door de leerlingen uitgebreidere uitleg te geven en de leerstof extra te herhalen. Ook krijgen de leerlingen binnen dit zorgniveau meer tijd om te leren en te oefenen.

Niveau 3

De docent kan op zorgniveau 3 de hulp van een intern begeleider inschakelen. De intern begeleider stelt dan in overleg met de docent en ouders een behandelplan op, na het toetsen van de leesachterstand. In het plan staat beschreven welke onderwijsdoelen de leerling op welke manier kan behalen met behulp van de leerkracht en/of intern begeleider. Vaak wordt op zorgniveau 3 gebruik gemaakt van specifieke interventies, bijvoorbeeld in de vorm van het interventieprogramma Bouw!.

Niveau 4

Zorgniveau 4 biedt ondersteuning aan leerlingen die een leesachterstand hebben die zo groot is dat er hulp nodig is van buiten school, door een zorgspecialist. Vaak bestaat er op dit zorgniveau ook het vermoeden dat de leerling dyslectisch is. Met behulp van de zorgspecialist of instituut kan dyslexie officieel vastgesteld worden. De school stemt de begeleiding op school af met de behandeling in door de zorgspecialist.

Voor meer informatie over de zorgniveaus kun je dit document op de site van Masterplan Dyslexie raadplegen.