Dyslexieweb

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

AVI's, wat zijn dat?

E-mailadres Afdrukken PDF


Algemene informatie over AVI’s

Hoe weet je hoe ver je kind moet zijn in zijn of haar leesontwikkeling? Wanneer gaat het goed, wanneer gaat het te traag? Al tientallen jaren terug, in 1977, is hiervoor de AVI-indeling verzonnen. Deze afkorting staat voor ‘Analyse Voor Individualiseringsvormen’. AVI’s werden (en worden) ingedeeld in de getallen 1 t/m 9, en deze moesten op logische volgorde van groep 3 t/m 6 het leesproces leiden. Sinds 2009 ongeveer zijn de AVI’s vernieuwd, zodat ze beter bij de modernere onderwijstechnieken aansluiten.

Wat zijn de richtlijnen van het oude AVI-lezen?

De richtlijnen werden opgesteld om de school en de ouders een leidraad te geven. In de praktijk gebeurt het dat de gemiddelde lezers deze richtlijnen goed volgen, maar er in iedere klas ook een groep is die sneller gaat (en AVI 9 bijvoorbeeld al half groep 5 bereikt) en een groep die trager gaat dan de rest. De richtlijnen zijn als volgt:

AVI 1: maart groep 3
AVI 2: juni groep 3
AVI 3: november groep 4
AVI 4: maart groep 4
AVI 5: juni groep 4
AVI 6: november groep 5
AVI 7: maart groep 5
AVI 8: juni groep 5
AVI 9: november groep 6

Wat zijn de richtlijnen van de nieuwe AVI-niveau’s?

De niveaus die je steeds meer terug zult zien komen zijn als volgt:

AVI start (begin, oude AVI 0-1)

AVI M3 (midden groep 3, oude AVI 1-2)
AVI E3 (einde groep 3, oude AVI 2-3)

AVI M4 (midden groep 4, oude AVI 3-4-5)
AVI E4 (einde groep 4, oude AVI 4-5-6)

AVI M5 (midden groep 5, oude AVI 5-6)
AVI E5 (einde groep 5, oude AVI 6-7-8)

AVI M6 (midden groep 6, oude AVI 7-8-9)
AVI E6 (einde groep 6, oude AVI 8-9)

AVI M7 (midden groep 7, oude AVI 8-9, 9+)
AVI E7 (eind groep 7, oude AVI 9+)

AVI plus (ruim boven oud niveau 9)

Leuk en aardig, maar zijn er ook voorbeelden?

Jazeker zijn er die, maar omdat de nieuwe AVI’s nog niet zo bekend zijn, is dit makkelijker voor te doen met de oude AVI-niveaus. Hoewel er verschillen zullen zijn met de nieuwere niveaus, geeft dit wel duidelijk de leesontwikkeling in zijn algemeen weer, die je kind door moet maken.
(c) Dyslexieweb

AVI 1

Hele simpele, korte woorden, korte zinnen, één zin per regel.
Noor eet een koek.
Noor ziet een duif.
Is de duif ziek?

AVI 2

Veel dezelfde woordjes als AVI 1, maar meer eenvoudige werkwoordvervoegingen, ng-nk klanken (wang – bank), verkleinwoorden, eenvoudige twee-letterige woorden.
Bas heeft een beer.
De beer zit in een mandje.
Bas is niet bang.

AVI 3

Moeilijkere éénlettergreepwoorden, en eenvoudigere tweelettergrepige woorden. Hoofdletters worden nu ook actief toegepast.
Ik heb zin in kip, roept papa. Oo nee, denkt Noor. Ze neemt kip mee naar school. Maar oo wee kip is niet zo stil. Ze vliegt naar het dak. Ik haal haar wel, zegt juf, en ze klimt in de boom. Maar kan ze er nog uit?
(Uit “Juf in de boom”, Ann Lootens)

AVI 4

Moeilijkere tweelettergrepige woorden, woorden als ’s avonds, tweelettergrepige woorden die eindigen op –lijk of –ig. Eenvoudige drielettergrepige woorden, of eindigend op –tie of –etje-.
Eefje wil later vampier worden. Geen tandarts, of bakker of schooljuf. Nee, een vampier wil ze zijn, want dat is lekker stoer! Eefje heeft er zelfs een boek over: In de greep van de vampier. Als ze 's avonds in haar bed nog even leest, wordt haar boek toch wel heel eng. En ze hoort plots voetstappen op het dak, en gerommel en geritsel...
(Uit “Eefje Vampier”, Pieter Oudheusden)

AVI 5

Woorden die je anders uitspreekt dan dat ze er staan, zoals ‘kilo’ (kieloo in plaats van ki-lo) of ‘station’ (stasjon in plaats van sta-ti-on). Drielettergrepige woorden eindigend op –ig of –lijk. De zinnen zijn nog wat korter.
Simon gaat kamperen in België. De heenreis is saai. Geen leuk begin. Maar dan gebeuren er spannende dingen. Samen met Els ontdekt hij autodiefstallen. Waarom wil de politie niet naar zijn verhaal luisteren? Later wordt alles duidelijk.
(uit: “Diefstallen langs de snelweg ”, ‘L Écluse)

(c) Dyslexieweb

AVI 6

Moeilijkere drielettergrepige woorden. Een x die wordt uitgesproken als ks (taxi), een ch als sj (chef), een g als zj (giraffe). Wisselende klemtonen op eerste en laatste lettergeep. Afkortingen (oa.). Korte en langere zinnen.
'Ik ben Madelief" fluistert Madelief Ze kijkt naar de grond. Oei, wat is ze verlegen. Alle kinderen in de klas kijken naar haar.
'Mooie naam,' mompelt de meester. 'En wat kom je doen?' vraagt hij.
Madelief op. Wat een gekke vraag is dat! 'Bij u in de klas,' zegt ze.
'Tsjonge,' zegt de meester. Hij wrijft in zijn handen. 'Wat boffen wij maar,' roept hij de klas in. 'We krijgen d'r een echte Madelief bij' jongens.'
Madelief kijkt hem voorzichtig aan. Hield die man haar voor de gek? Maar niks hoor. Hij staat wazig te kijken alsof hij zélf ook verlegen is, net als Madelief.
't Is een beetje een rare meester eigenlijk.
't Is meer een soort cowboy zonder hoed op.

(uit: “op je kop in de prullenbak”, G. Kuijer)

AVI 7

Woorden met een trema, woorden eindigend op –isch, meervoudswoorden met ’s aan het einde, woorden met de griekse y uitgesproken als –ie- of –i-, leenwoorden uit de engelse taal.
Lot is verliefd op Hans van de groentewinkel, maar die vindt haar nog veel te jong. Was ze een paar jaar ouder! En Trix baalt van haar rimpels en haar rolstoel. Was ze maar een halve eeuw jonger!
Trix en Lot zijn bij Ursula in de leer als heksenleerlingen, dus het vinden van een leeftijd-verandermiddel moet lukken. Maar als Karel, die graag rijk wil worden, met het toverdrankje naar Max Plaktor stapt, beginnen de problemen pas goed.

(Uit: “Lang leve de toverheks”, Francine Oomen)

AVI 8

Veellettergrepige woorden, leenwoorden uit de Franse taal, woordel die eindigen op –iaal, -eaal, -iële of –air, aardrijkskundige namen, pittigere inhoud.
Niels heeft last van springveren in zijn voeten. Die zorgen ervoor dat hij de hele dag wiebelt in de klas en moeilijk op zijn stoel kan blijven zitten. Hij kan ook zijn hoofd nauwelijks bij de les houden. Juf Tineke wordt er gek van! Maar Niels kan ook goed tekenen en schilderen, en hij weet alles over vogels en dolfijnen ... Alles verandert met de komst van de nieuwe directeur en van een nieuw meisje in zijn klas, Annika. Zij slagen erin Niels met zijn beide benen op de grond te houden.
(uit “Springveren in mijn voeten”, L. van Mieghem).

AVI 9

Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van aardrijkskundige namen, veelsoortige veellettergrepige woorden door elkaar, moeilijk leesbare woorden, eigentijdse woorden, volledig normale tekstindeling.
Het botert al een tijdje niet meer tussen Pelle en Nathan. Pelle beschuldigt Nathan ervan zijn mobieltje te hebben gestolen en deze beschuldiging zaait tweedracht bij de Bricks, de club die ze met een paar vrienden hebben opgericht. Op een dag krijgt Pelle een bijzonder verzoek. De oude Bes vertrouwt hem een kunstwerk toe en vraagt hem het bij zich te houden. Al gauw blijkt dat er een luchtje zit aan het verhaal. De Bricks worden voortdurend achtervolgd door twee mannen en wanneer Pelle het kunstwerk terugbezorgt, blijken er meer kapers op de kust te zijn. De Bricks raken verstrikt in een complot, en Pelle ontdekt wat echte vriendschap is.
(Uit “vriend of vijand”, Karel Smolders)